CHEMTRAILS - PROČ to dělají? POTLAČOVÁNÍ lidské evoluce ...

Co bychom neměli přehlédnout...
Uživatelský avatar
slurm
Příspěvky: 461
Registrován: 31 kvě 2009 04:39
Bydliště: Brno
Kontaktovat uživatele:

CHEMTRAILS - PROČ to dělají? POTLAČOVÁNÍ lidské evoluce ...

Příspěvek od slurm » 17 zář 2009 19:23

Chemtrails: Potlačování lidské evoluce


By Montalk <montalk@hotmail.com>
29. září, 2000

Autor monitoroval situaci kolem chemtrails poslední rok a půl, ale zdráhal se o tom napsat článek, dokud nebude mít pohromadě adekvátní data a životaschopnou teorii, která by byla jak originální tak více objasňující než jakákoliv stávající. Tato teorie postavená jak na rozporech tak pozitivních důkazech. Jinými slovy existuje, protože jiná vysvětlení nejsou udržitelná. To co je nemožné, je eliminováno, a to co zůstane, bez ohledu na to, jak je to nepravděpodobné, musí být blízko pravdy. V tomto článku budou poskytnuty odkazy na vzorky jako pozitivní důkaz, a sporné důkazy budou shrnuty pod tím. Mějte na paměti, že odkazované vzorky jsou pouze vzorky, a ne to, na čem tento článek stojí.

Tři chybné teorie snažící se o vysvětlení chemtrails

Chemtrails jsou neobvykle houževnaté letecké kondenzační čáry s dopadem na počasí a zdraví těch, kteří jsou vystaveni chemtrailsovému spadu. Byly pozorovány v mnoha zemích a v průběhu celého dne a noci, ačkoliv chemtrailsový postřik obvykle začíná brzo ráno a zeslabuje k večeru. Letadla zapletená v tomto fenoménu jsou civilní a vojenská letadla, přičemž posledně zmiňované jsou identifikovatelné v oblastech a směrech, které jsou jinak pro civilní lety zakázány.


Jak bylo zdůrazněno v květnovém Newsletter č. 31 Stanem a Holly Deyo, existují ohledně vysvětlení fenoménu chemtrails tři hlavní teorie:


1) modifikace počasí
2) hromadné očkování

3) kontrola populace


Tyto teorie nevysvětlují shromážděná data adekvátním způsobem.

Modifikace počasí

Teorie o modifikaci počasí je založena na dvou záchytných bodech, zaprvé že někdy po dni postřiku dochází ke zvýšené oblačnosti a srážkám, a zadruhé že byl v chemtrailsovém spadu nalezen EDB (etylen dibromide nebo dibrometan). Etylen dibromid má na forování mraků podobné účinky jako jodid stříbrný, chemikálie, která je při zasévání mraků běžně používána.

Ale tato teorie nevysvětluje přítomnost geneticky vytvořených virů a bakterií v chemtrailsovém residuu, nebo následnou epidemii chřipce podobných příznaků.

Pokud vůbec nějak, tak EDB slouží částečně jako kondenzační jádro, kolem kterého mohou kondenzovat vodní páry z atmosféry, což činí tyto chemtrails viditelnými pro satelitní sledování.

Hromadné očkování

Teorie hromadného očkování je více životaschopná, protože rozptylování vakcín je zcela jistě možné, jak bylo zmíněno v předešlém článku. Vláda věnovala značné úsilí do očkování svých ozbrojených sil proti antraxu. Chemtrails jsou pravděpodobně pokusem naočkovat proti antraxu celou populaci.

Ale proč by měl být antrax jedinou látkou, pokud ne tou hlavní, která by byla v takovém útoku použita? Existují další stejně účinné a snadno rozšiřitelné. A díky celému tomu humbuku o našich snahách chránit se v souvislosti s bioterorizmem proti antraxu, která teroristická skupina by byla tak hloupá, aby si vybrala něco, proti čemu jsou ozbrojené síly, a možná za pomoci chemtrails celá populace, již očkováni?

Vláda si je podezřele jistá, že antrax bude onou metodou volby, což implikuje, že v rámci ní existují frakce, a nikoliv domácí či zahraniční teroristé, které budou iniciátorem takového útoku.

Navíc k postřiku dochází celosvětově. Zahraniční vlády vkládají peníze a riskují postřikování své vlastní populace. Protože cílem jakýchkoliv takových útoků by byla Amerika, postřikování zbytku světa je mrháním penězi a časem. Faktem je, že biologické útoky jsou příliš lokální záležitostí, aby byly důvodem pro celosvětové postřikování.

Utajování fenoménu chemtrails jej posunuje do oblasti černých projektů a operací stínové vlády. Je pošetilé, že stínová vláda (ta samá stínová vláda, která je zodpovědná za zakrývání syndromu Perského zálivu, nebezpečné biologické testování na nic netušících amerických občanech, zálibu ve fluoridu ve veřejné vodovodní síti, násilné potlačování alternativních lékařských a technologických objevů, elektronické obtěžování disidentů a vraždění alarmistů) postřikuje Pepka Vyskoč v Oklahomě jen proto, že žije a může tak přispět k problému přelidnění.

Přelidnění

Což nás přivádí k bodu přelidnění. Pokud má být světová populace skutečně zredukována tak drasticky, jak to mezi mnohými dalšími požadují Světová zdravotnická organizace a Fond na ochranu přírody, je třeba, aby lidé umírali, nejen aby se přestali množit. Chemtrails jsou pravděpodobně způsob, jak tohoto cíle dosáhnout.

Postřik jedinou látkou, kdy to, co je nyní na populaci aplikováno, ji nakonec zabije, je nepravděpodobný. Právě teď se lidé vzpamatovávají z nemoci způsobené chemtrails. Pokud by touto metodou byl skutečně postřik jedinou látkou, bylo by již mrtvých více lidí. A dokonce i v případě látky s opožděným smrtícím účinkem by variabilita imunitních reakcí mezi zasaženými osobami měla za následek, že by někteří zemřeli předčasně. Protože smrt ve vztahu k chemtrails je extrémně ojedinělá, pravděpodobnost, že chemtrails obsahují látku s opožděným účinkem, je stejně malá.

Postřik dvousložkovou látkou je další z možností. Jedna nezhoubná složka je aplikována nyní, a její kombinace s aktivátorem ji v budoucnu učiní smrtící. Aktivátorem může být cokoliv od dalších biologický nebo chemických látek po elektromagnetická pole, jakou jsou ta, potenciálně generovaná HAARPem. Elektromagnetické metody jsou čirá spekulace a tím jsou považovány za nepravděpodobné.

Aplikování aktivační látky by mělo za následek pouze smrt těch, kteří byli zasaženi nezhoubnou složkou. To, v porovnání s použitím jediné látky najednou a vynecháním fáze s nezhoubnou složkou, představuje spoustu práce, handrkování a rizika. Proč dělat postřik dvousložkovou látkou a riskovat viditelné chemtrails a alarmisty nyní, když vše můžete držet v tajnosti až do posledního dne, kdy použijete jedinou smrtící aplikaci?


Postřik dvousložkovou látkou zjevně není použitou metodou. A protože postřik jednou látkou byl zamítnut již výše, teorie „populační kontroly“ neobstojí.

Když jsme zpochybnili tyto hlavní teorie o chemtrails, je vyžadována nová teorie, která odpovídá údajům.

Existují tři složky, chemtrails, genová terapie a hromadná lidská mutace, které když se sloučí dohromady, dávají vznik následující teorii. Takže se podívejme na jednotlivé kousky skládačky podrobně.

Složka 1: Chemtrails

Z mnoha analýz provedených u vzorků reziduí chemtrails a uvedených na internetu, byly získány následující látky a jsou uvedeny tamtéž (tak jak bylo zmíněno zdroji jako http://www.egroups.com/message/fr2/126?, http://www.carnicom.com/bio1.htm a http://members.tripod.com/conspiracy2/c ... alyzed.htm.

1) Etylen dibromid (dibrometan) – zakázaný v r. 1984 agenturou EPA, je EDB (C2H4Br2) rakovinotvorným palivovým aditivem a insekticidem, s chloroformu podobným zápachem. Udává se, že je podobný jodidu stříbrnému, který byl kdysi použit pro účely zasévání mraků a modifikace počasí. Když je vstřebán, způsobuje EDB narušení centrálního nervového systému a otok plic, což je nahromadění tekutin v plicích. Příznaky otoku plic zahrnují krátký dech, úzkost, dušnost a kašel. Je to extrémně dráždivé pro hlenové membrány a dýchací ústrojí.


2) Pseudomonas aeruginosa – běžná houževnatá bakterie, kterou lze nalézt v půdě (což naznačuje možnou kontaminace půdních vzorků chemtrails), ale je též běžně pro různé účely geneticky upravována společnostmi jako PathoGenesis. Přirozené kmeny byly nalezeny jako kontaminant v nemocnicích a pitné vodě. Pokud je vdechnuta do plic s oslabenou imunitou, jako je tomu u obětí cystické fibrózy, tvoří hlenové chuchvalce zvané biofirmy, které jsou skutečným bukrem proti obraně imunitního systému a antibiotiky. Může horizontálně, což znamená mezi druhy, přenášet na hostitele genetickou informaci prostřednictvím transdukce a konjugace. Konjuga znamená, že bakterie prostřednictvím „potřesení si rukou“ vstříkne do hostitelské buňky genetický balíček nazývaný plasmid, která jej přijme a v důsledku toho se stane součástí hostitelovi vlastní DNA. Transdukce je podobná, ale namísto toho, že bakterie pošle do hostitele plasmid, pošle bakteriofágy (viry), které obsahují část DNA původní bakterie a implantuje ji do hostitelské DNA.


3) Pseudomonas fluorescens – další kmen řady pseudomonas nacházený nejčastěji v půdě a na rostlinách. Na rostlinách produkuje antibiotika, která rostlinu chrání před plísněmi a bakteriální infekcí. S největší pravděpodobností jde v rámci analýzy o kontaminant.

4) Enterobacteriaceae – zahrnuje E.coli a salmonelum které jsou na vině v případě otravy jídla. Nejzajímavější z rodiny enterobacteriaceae je třída Klebsiella, jejíž druhy jsou zodpovědné za infekce plic.

5) Serratia marcescens – nebezpečný patogen, který může způsobit zápal plic.


Tento odkaz uvádí, že
„Jeden z největších experimentů, ve kterém byla použita Serratia marcescens, byl postřik nad San Franciskem. Tento organizmus je obzvláště půvabný, protože pokud roste na určitém médiu, produkuje červený/růžový pigment, což činí identifikaci velmi snadnou. V tomto případě bylo od pobřežních oblastí směrem do vnitrozemí postřikováno 5000 částic za minutu. Během tohoto období 1 muž zemřel (v nemocnici) a 10 dalších se stalo infikovanými něčím, co bylo nazváno jako „lékařská záhada“. Ačkoliv armáda u těchto testů nikdy neprovedla příliš mnoho sledovacích studií, jedním z důsledků bylo, že testovacím organizmem byla nakažena téměř každá osoba. Při zpětném pohledu, když byly nyní některé tyto informace odtajněny, se ukázalo, že během období následujícím po testu byl hlášen 5-10 násobný výskyt infekce, než bylo běžné.“


Pokud chcete o biologických testech v San Francisku v r. 1950 vidět více informací, navštivte odkaz na Canadian Intelligence Security Service. Shrnuto, armáda vypustila na populaci San Francisk Serratia marcescens, aby si vyzkoušela účinnost biologického teroristického útoku. Následně poté pak došlo k vypuknutí epidemie zápalu plic, která zabila jednoho člověka.

9) Streptomyces – „Streptomycetes jsou používány k výrobě většiny antibiotik používaných v humánní a veterinární medicíně a zemědělství, stejně jako k výrobě nati-parazitických přípravků, herbicidů a farmakologických aktivních metabolitů (např. látek potlačujících imunitu)“.

10) Štěpný enzym používaný ve výzkumných laboratořích k rozdělení a kombinaci DNA – takový enzym rozstřihne DNA a umožní, aby do ní před rekombinací byly vloženy požadované segmenty.

11) Ostatní bakterie a jedovaté žmolky schopné zapříčinit onemocnění srdce, zápal mozkových blan, meningitidu, a stejně tak potíže horních cest dýchacích a zažívacího traktu.

Je známe, že do tří dnů od konkrétního těžkého postřiku, dochází u zasažené populace k propuknutí výskytu respiračních nemocí. Někteří jsou postiženi zápalem plic, jiní nachlazením, chřipce podobnými příznaky a sníženou funkcí imunitního systému. Případy výskytu meningitidy a zápalu mozkových blan se v korelaci s tímto postřikem zvýšily rovněž.

Všimněte si, že výše nejsou uvedeny žádné viry. Je tomu tak proto, že jsou v laboratoři obtížně detekovatelné, natož identifikovatelné. Nicméně většina z následných onemocnění nereaguje na antibiotika, což naznačuje, že jsou skutečně virového původu. Na základě bodů uvedených v tomto článku níže jsou takové viry s největší pravděpodobností retroviry, jako je adenovirus, používaný v ďábelské genové „terapii“.

Bylo probráno, co se nachází v chemtrails, ale jak konkrétně jsou vytvářeny a za jakými účely?


Vysvětlení leteckého mechanika

Letecký mechanik popisuje svůj náhodný objev čerpacího systému pro chemtrails na palubě civilního letadla:


…Když jsem se dostal do oné sekce, zjistil jsem, že něco není dobře. Bylo tam víc nádrží, čerpadel a potrubí, než by tam být mělo. Nejdříve jsem si myslel, že systém byl změněn, protože to bylo již 10 let, co jsem na nějakém dělal. Jak jsem se pokoušel prověřit problém, rychle jsme zjistil, že dodatečné potrubí a nádrže nejsou napojeny na systém vypouštění odpadu.

…Příštího dne jsem byl u počítače společnosti, abych se podíval na schéma rozvodů. Když už jsem tam byl, rozhodl jsem se podívat na to dodatečné vybavení, které jsem našel. K mému údivu, manuály žádné dodatečné zařízení, které jsem viděl předešlého dne na vlastní oči, neukazovaly.

…Systém obsahoval 1 velkou a 2 menší nádrže. Bylo to těžké v té těsné sekci odhadnout, ale vypadalo to, že ta velká nádrž může pojmout 50 galonů (185 litrů – p.p.)

Dále uvádím výpověď leteckého manažera ohledně projektu Cloverleaf (čtyřlístek):

„…Letecké společnosti v Americe se účastí něčeho, co je nazvané projekt Cloverleaf, již několik let. Nejranější zmínka, že byl o tomto někdo zpraven, je z r. 1998. Já jsem byl zpraven v r. 1999.

…Řekli nám, že vláda bude našim aerolinkám, spolu s ostatními, platit za vypouštění zvláštních chemikálií z civilních letadel.

Kdyžjsme se zeptali, o jaké chemikálie jde a proč je budeme rozprašovat, řekli nám, že tato informace je poskytována na bázi „jen kdo potřebuje vědět“ a my jsme na tento stupeň nebyli prověřeni. Pak začali tvrdit, že jsou tyto chemikálie neškodné, ale že program má takovou důležitost, že musí být proveden za každou cenu. Když jsme se jich zeptali, proč prostě pro rozprašování těchto chemikálií v tak širokém měřítku nevybaví vojenská letadla, uvedli, že k dispozici není tak velký počet vojenských letadel, aby bylo možno vypouštět chemikálie v tak masovém měřítku, které je potřeba. To je důvod, proč byl projekt Cloverleaf započat, a měl umožnit, aby civilní aerolinky mohly být při vypouštění těchto chemikálií do atmosféry nápomocny.

Někdo se pak jednoho z těch vládních chlápků zeptal, že když jsou ty chemikálie neškodné, proč se neřekne veřejnosti, co je to za chemikálie a proč jsou rozprašovány? Zdál se být po této otázce vyvedený z míry a řekl nám autoritativním tónem, že veřejnost nepotřebuje vědět, co se děje, ale že tento program je v jejím nejlepším zájmu.“(pokračování - chystáme druhou část pro členy Klubu OSUD.cz na úterní vydání)

translation OSUD.cz 2007 by Luboš

Prosím zkopírujte tento text a publikujte ho na tolika servrech, kolika to jenom jde...

Uživatelský avatar
Richelieu
Příspěvky: 100
Registrován: 19 čer 2009 14:29
Kontaktovat uživatele:

Re: CHEMTRAILS - PROČ to dělají? POTLAČOVÁNÍ lidské evoluce ...

Příspěvek od Richelieu » 20 zář 2009 11:06

Prosim te muzes sem dat primo link kde to je + link na original v anglictine?
Chtel jsem to v anlictine dat svemu doktorovy aby mel co louskat po vecerech.
THX
Naposledy upravil(a) Richelieu dne 20 zář 2009 12:07, celkem upraveno 1 x.

Uživatelský avatar
Richelieu
Příspěvky: 100
Registrován: 19 čer 2009 14:29
Kontaktovat uživatele:

Re: CHEMTRAILS - PROČ to dělají? POTLAČOVÁNÍ lidské evoluce ...

Příspěvek od Richelieu » 20 zář 2009 12:06

Teorie na ktere pracuji jiz nejaky ten patek a na kterou hledam potvrzeni.
Mam predstavu ze pokud nas chteji otravyt tema postrikama a otravenym jidlem [fast food] atd... maji to perfektne vymyslene a uz od zacatku je to jasne nalajnovane.
Toznamena ze uz od 60 let musi mit jasny smer a zpusob kterym tento plan uzkutecnuji.
Rocne se na zemi narodi 80 mil lidi a to celkem dost.
Nekde se psalo za maji zajem jen cca o 500 mil lidi jako vyhovujici stav.
Jsem presvedcen ze tech x milionu lidi uz nezije na na nasi planete ale byli prevezeni v 60 letech na mars, mesic a kdovi kam jeste.
V onech 60 letech zmyzelo jen z anglie pres 3 mil vedcu a odborneho personalu. Kolik dalsich zmyzelo z jinych statu se muzeme jen dohadovat. A ted si predstavme ze tito lide ziji jinde a maji samo sebou deti a ty uz dnes maji take deti a jsme zhruba na cisle se kterym oni pocitaji.
Urcite nemaji na Marzu penezni ekonomicky system, to by byl nesmysl, kdyz muzou mit ze zeme vsechno zadarmo.
Uz si nekdo z vas polozil otazku kam zmyzeli potravyny pred rokem, kdyz jich vsude byl nedostatek?
Pokud si vytvorili tento system tak nemaji zadne zabrany.
Porad jsem si rikal vzdyd strikaji ,,Je,, jako ,,Nas,, tak jak to muze fungovat. Prece nejsou imunni vuci tem vecem.
Pokud uz tady neziji tak je to nemusi znepokojovat.
Na google map a netu jsou dokumenty o vystavbe spaloven u kazdeho mesta a hory rakvi [cofins] pro 3 tela na jednu rakev.

http://barnabasnagy.com/2008/11/02/fema ... ion-camps/

Vystavba koncentracnich taboru se spalovnama.
Presne jako kdyby jednotky SS si dali slofika na tech 70 let a ted se vratili aby dodelaly co tenkrat nestihly.

Chapu ze vsechno co tady pisu je pritazene za vlasi, ale vsechno tomu nasvedcuje. Dukazi jsou nezvratne a do oci bijici.

Na zaver doufejme ze se pozvednem na vyssi uroven existence driv nez se jim to podari dotahnout do konce.
Opravdu nerad bych stal frontu na rajskej plyn v nejakem hezkem letnim tabore, jako darek od EU.
THX

Zenko.Idane
Příspěvky: 495
Registrován: 29 črc 2009 02:31
Bydliště: Kosmonosy

Re: CHEMTRAILS - PROČ to dělají? POTLAČOVÁNÍ lidské evoluce ...

Příspěvek od Zenko.Idane » 21 zář 2009 21:29

tak opět jdu zvracet to snad né!!!!! :o :oops:

Uživatelský avatar
slurm
Příspěvky: 461
Registrován: 31 kvě 2009 04:39
Bydliště: Brno
Kontaktovat uživatele:

Re: CHEMTRAILS - PROČ to dělají? POTLAČOVÁNÍ lidské evoluce ...

Příspěvek od slurm » 22 zář 2009 07:12

phpBB [video]

ukradnem to a budem do toho odlivat :lol:

Uživatelský avatar
slurm
Příspěvky: 461
Registrován: 31 kvě 2009 04:39
Bydliště: Brno
Kontaktovat uživatele:

Re: CHEMTRAILS - PROČ to dělají? POTLAČOVÁNÍ lidské evoluce ...

Příspěvek od slurm » 22 zář 2009 07:20

phpBB [video]

vlacek femacek

Uživatelský avatar
slurm
Příspěvky: 461
Registrován: 31 kvě 2009 04:39
Bydliště: Brno
Kontaktovat uživatele:

Re: CHEMTRAILS - PROČ to dělají? POTLAČOVÁNÍ lidské evoluce ...

Příspěvek od slurm » 22 zář 2009 07:26

http://www.uaff.info/femacamps.htm
na teto strance trochu dole je mapka fema capms v usamano22
Příspěvky: 54
Registrován: 02 úno 2012 17:08
Bydliště: Konská/Žilina

Re: CHEMTRAILS - PROČ to dělají? POTLAČOVÁNÍ lidské evoluce

Příspěvek od mano22 » 15 kvě 2012 23:25

Preco to robia? Odpoved by mohla byt : Este ze to robia!!!
Keby sa na svete nekonalo to co sa deje teraz,tak by sme si zili neuvedomely zivot a "hrajkali by sme sa na vlastnom piesocku doma na zahradke a nevnimali by sme ani to, co sa deje za nasim plotom".
Ale kedze sa deje co sa deje,dostava sa to do sirsieho povedomia ludi a len vdaka tomu ze sa to deje sa budu ludia dozadovat po zmene...a to je zaklad prebudenia!
Ako sa vravi: "vsetko zle je na nieco dobre!"
Vsetko ide podla dokonale navrhnuteho planu...planu tak velkolepeho ze si to zatial nedokazeme predstavit
Kym nezistis co je tma,nemozes vediet co je svetlo!!!!
Tymto to ale v ziadnom pripade nechcem obhajovat,len sa na problematiku pozeram z mozno pre niekoho nedosiahnutelneho nadhladu...

anton2
Příspěvky: 320
Registrován: 30 říj 2011 19:00

Re: CHEMTRAILS - PROČ to dělají? POTLAČOVÁNÍ lidské evoluce

Příspěvek od anton2 » 17 kvě 2012 12:05

Ale ich motivom preco to robia je zabranit vzostupu. :)

Uživatelský avatar
sysel
Příspěvky: 662
Registrován: 25 říj 2011 17:04
Bydliště: Strední Čechy

Re: CHEMTRAILS - PROČ to dělají? POTLAČOVÁNÍ lidské evoluce

Příspěvek od sysel » 17 kvě 2012 12:55

Uz jsme pro ne nedostizni
Jako příslušník kmene "Opravdových Lidí", nemáš žádnou zbraň.

juhele2009
Příspěvky: 482
Registrován: 19 kvě 2010 19:44

Re: CHEMTRAILS - PROČ to dělají? POTLAČOVÁNÍ lidské evoluce

Příspěvek od juhele2009 » 19 kvě 2012 11:41

ObrázekSysle, obávám se, že tak to není. Tvůj souputník a nedouk zde napsal, cituji: Este ze to robia!!! Dle jeho slov je prostě výborné, že ti někdo bude den co den máchat držku v kýblu hoven a ty si budeš libovat - jo, to přesně potřebuju, to je vono !!! Ještě že tak !!! To je vinikající léčebná kůra. A ty hovna si oblíbíš, vždyt - jinak bych se přece neprobudil, no ne? Pánové, vaše choré nápady jsou naprosto mimo realitu, tady mano22 by si měl dát pár facek a přestat psát blbosti. Snad si proboha nemyslíš, že to jako probere lidi z letargie, nebo co, nějaký čáry na obloze, koho to vlastně zajímá? Udělej si malý průzkum mezi lidma s IQ vyšší než bod mrazu a patrně se setkáš s výsměchem - téměř nikoho to netankuje, kapišto? Naprostý většině národa to divný není, takže tvůj přístup, jako že to je moc dobrý, jaksi nechápu. Nikoliv, je to špatné, v tomto čase (05/2012) teorii o chemtrails naprostá většina lidí tady v banánistánu odmítá. Tečka.

Uživatelský avatar
sysel
Příspěvky: 662
Registrován: 25 říj 2011 17:04
Bydliště: Strední Čechy

Re: CHEMTRAILS - PROČ to dělají? POTLAČOVÁNÍ lidské evoluce

Příspěvek od sysel » 19 kvě 2012 13:22

A Juhele zase dostal vychazky :-)
On je snad schopen popřít existenci chemtrails.....
Jako příslušník kmene "Opravdových Lidí", nemáš žádnou zbraň.

Uživatelský avatar
junak
Příspěvky: 322
Registrován: 24 lis 2009 14:33

Re: CHEMTRAILS - PROČ to dělají? POTLAČOVÁNÍ lidské evoluce

Příspěvek od junak » 22 kvě 2012 22:24

Ano juhele2009 máš pravdu.Žiadne prebudenie pomocou chemtrails sa nekoná.Až pokiaľ sa to človeka nebude týkať osobne nebude ho to zaujímať.Totálny egoizmus.

Odpovědět