Wilhelm Reich, orgonová energie a orgonový akumulátor...

Co bychom neměli přehlédnout...
Uživatelský avatar
Michael
Příspěvky: 473
Registrován: 29 srp 2009 12:47
Bydliště: doma a v okolí

Wilhelm Reich, orgonová energie a orgonový akumulátor...

Příspěvek od Michael » 13 čer 2010 10:45

Wilhelm Reich, orgonová energie a orgonový akumulátor, aneb kde leží skutečná pravda?
20.02.08 PhDr. James DeMeo

Když mě bylo dvanáct let, zemřel můj oblíbený strýc na rakovinu plic. Doktoři odstranili jednu jeho plíci a on žil ještě několik měsíců v bolestech a neschopný mluvit. Mé tety nedovolovali dětem ho vidět v tak zuboženém stavu a jediná výjimka byla, když byl oblečený. Potom se celá rodina shromáždila k tichému rozloučení. Byl jsem moc smutný že umřel. Když mě bylo patnáct, byla u mé matky diagnostikována rakovina prsu a já jsem byl u její postele, když se zotavovala v nemocnici po operaci a bylo jí řečeno že její prso muselo být chirurgicky odstraněno aby přežila. Emocionálně rezignovala. Každá žena by těžko nesla když rakovina v průběhu dlouhé doby před tím nebyla diagnostikována ani diskutována. Přátelé naší rodiny, nás nutili prověřit nějaké alternativní postupy léčby rakoviny, ale každý věřil že se matka po operaci zotaví. Zemřela asi o osm let později, když odmítla další operaci. Mé zkušenosti s umíráním příbuzných na rakovinu jsou neobvyklé a degenerativní onemocnění je na úrovni epidemie. Statistika dnes ukazuje, že válka proti rakovině je prohraná a že navzdory radikálním opatřením, lékům a ozařování, pacienti dnes nepřežívají déle než tomu bylo v roce 1950.

Když mě bylo dvanáct let, zemřel můj oblíbený strýc na rakovinu plic. Doktoři odstranili jednu jeho plíci a on žil ještě několik měsíců v bolestech a neschopný mluvit. Mé tety nedovolovali dětem ho vidět v tak zuboženém stavu a jediná výjimka byla, když byl oblečený. Potom se celá rodina shromáždila k tichému rozloučení. Byl jsem moc smutný že umřel. Když mě bylo patnáct, byla u mé matky diagnostikována rakovina prsu a já jsem byl u její postele, když se zotavovala v nemocnici po operaci a bylo jí řečeno že její prso muselo být chirurgicky odstraněno aby přežila. Emocionálně rezignovala. Každá žena by těžko nesla když rakovina v průběhu dlouhé doby před tím nebyla diagnostikována ani diskutována. Přátelé naší rodiny, nás nutili prověřit nějaké alternativní postupy léčby rakoviny, ale každý věřil že se matka po operaci zotaví. Zemřela asi o osm let později, když odmítla další operaci. Mé zkušenosti s umíráním příbuzných na rakovinu jsou neobvyklé a degenerativní onemocnění je na úrovni epidemie. Statistika dnes ukazuje, že válka proti rakovině je prohraná a že navzdory radikálním opatřením, lékům a ozařování, pacienti dnes nepřežívají déle než tomu bylo v roce 1950.Dnes se skutečně degenerativní poruchy šíří do mladistvých věkových skupin, kde tomu bývalo dříve vzácně. Neexistují vědecké důkazy, které podporují tvrzení že ozařování a chemoterapie jsou účinné formy léčby rakoviny a tradiční léky dávají stěží víc než preventivní ochranné prostředky. Tyto znepokojující fakta působí ještě rušivěji, když začnete studovat různé alternativní, neinvazivní a netoxické způsoby léčby nádorů.

Tyto terapie, po celá desetiletí nazývána lékařskou vědou jako šarlatánství, se zdají být rozumné a nebo dokonce pozoruhodně efektivní. Advokáti a praktičtí lékaři na sebe brali často ohromná rizika, aby přinesli to o čem vědí že je bezpečné a přinesli efektivní ošetření nemocným lidem. Organizované lékařské společenství a jejich finanční spojení s farmaceutickým průmyslem, nikdy nechtěli vážně prověřit tyto techniky. Místo toho byly tyto techniky bezdůvodně napadeny a lživá vyšetřování předem předpověděla výsledek.

Kliniky byly zavřeny hrubou policejní silou a přes soudní příkazy a lékařské záznamy a výzkumné protokoly byly zadrženy a bylo předáno mnoho rozsudků k uvěznění. Také knihy byly spáleny. Na lidech byl spáchán ohromný podvod a stejně tak na soudech a právním systému, organizovaný lékařskou asociací a související s vládní byrokracií.

Tato krátká kniha nemůže shrnout historii těchto protivědeckých a nemorálních nešvarů, ale několik článků a knihy o této otázce jsou uvedeny v odkazech. Důvodem neschopnosti moderního lékařství v boji proti degenerativním nemocem, leží v organizované lékařské společnosti, která užívá praktiky policejního státu a potlačuje nové důležité vynálezy a netradiční praktiky bez ohledu na vědecké důkazy, které existují.

Dobře doložená, efektivní a netradiční terapie, byla většinou tvrdě napadena. Mnoho a mnoho slibných terapií bylo v průběhu let potlačeno, skrze emoční dohody a nebo jasné spiknutí pro ekonomické motivy. Zájmy lékařské společnosti, na lécích závislá společnost, ovlivnění novináři, zaujatí akademici, puritánská vláda, byrokraté a soudci. V těchto procesech byla pošlapána pravda a vyřazeny vědecké metody. Příkladem spojení sociálních sil k zabití nového objevu a jeho objevitele je příběh Dr. Wilhelma Reicha a jeho orgonového akumulátoru.

Reich byl jedním z mladších Freudových spolupracovníků a byl hnací silou v raných dobách psychoanalýzy ve Vídni a v Berlíně. Jeho myšlenky byly na tu dobu skutečně revoluční. Důrazně argumentoval tím, že lidská bída a nemoci, jsou výsledkem sociálních podmínek, které se mohou změnit, aby se předešlo neuróze. Byl pro reformu v zákonech týkajících se hrubého zacházení s dětmi a pro změnu v ekonomicky nepříznivé situaci žen. Vytvářel životaschopný sociální program v před-Hitlerovském Německu, který nutil k reformám omezující rozvod a k změně přístupu k antikoncepci.

Obojí se později stalo nezákonné. Byl pro práva mladých lidí na zdravý sexuální život a omezení otcovské moci a nadvlády v rodině. O těchto záležitostech psal hojně v letech 1920 a 1930 a odkryl kořeny Nacistického patriarchálního systému a sexuálně zápornou strukturu Německé rodiny. Pro své spisy o pohlaví a protifašistické aktivity, byl Reich nakonec vyhnán z úzkého kruhu spolupracovníku Sigmunda Freuda a také z Mezinárodní psychoanalytické společnosti. V roce 1934 byl nucen uprchnout do Skandinávie a později v roce 1939 do Spojených států. Jeho spisy byly odsouzené ke spálení v Německu i v Rusku. Než Reich odjel v roce 1939 do Spojených států, udělal řadu významných vědeckých objevů a rychle přitáhl skupinu mladých nadšených vědců a lékařů, kteří mu vypomáhali v jeho práci.

Také období kdy žil v Americe až do jeho smrti, bylo velice plodným obdobím, navzdory soudním akcím zaměřených proti němu. Během této doby Reich experimentálně objasnil a uvedl k praktickému použití biologické a atmosférické energie, které nazval Orgonová energie. Orgonová energie, jak Reich pozoroval, byla skutečná fyzická energie, která vyzařuje z mikrobů, zvířat, lidí a také z anorganických materiálů. Tato energie existuje také v atmosféře, ve volné formě.

Tato energie může být nahromaděná ve speciálním zapouzdření, kde může být pozorována, cítěna i měřena. Reichova orgonová energie přitahovala mnoho kritiků z lékařského společenství a Úřad pro kontrolu potravin a léků (FDA) spustil pomlouvačnou kampaň v tisku a vyšetřování. FDA při svém úsilí zastavit Reichovu práci, neusilovalo o zodpovědné a přesné reprodukování jeho výzkumu. Místo toho byrokraté s FDA spoléhali na klevety a pomluvy a ignorovali dostupné důkazy, zjištění odborných svědků a neměli zájem obeznámit se s vědeckými fakty. Došlo k porušení vědeckých metod a zákonné mravní a vědecké etiky, když se vládní úředníci, řada psychiatrů, analytiků a fyziků všemožně snažila o zastavení jeho práce.

Dnes víme daleko více o vnitřní práci FDA, týkající se Reichova případu, kdy byl získán materiál díky zákonu o svobodě informací. Jsou citovány v typickém profilu. Reich původně nabídl FDA spolupráci při vyšetřování týkající se orgonové energie. Jeho nabídka byla odmítnuta v zápalu toho, Reicha jakkoliv obvinit a nasměrovat, pomoci vysoce postavených jedinců uvnitř lékařské společnosti. Bulletin Menningerské kliniky a Journal Americké lékařské asociace se účastnil roznášení falešných klevet a pomluv, týkající se Reichovi práce.

Reich si byl vědom těchto neetických akcí a řada jeho spolupracovníků byla profesionálně raněna lží a akcemi PDA. Soukromá, vědecká nebo lékařská organizace, nikdy neudělala pokus vážně zhodnotit nebo replikovat jeho experimenty. Reich byl pochopitelně vzteklý pro tyto druhy útoku a když nakonec FDA hledala žalobu a soudní příkaz proti jeho aktivitám, tak se odmítl dostavit k soudu a byl obžalován v záležitostech základního vědeckého výzkumu. Místo toho psal přesvědčivé odpovědi soudu.

Velká autorita soudů týkající se platnosti jeho orgonového výzkumu, pobízela lidi k neúměrné reakci, kterou obvykle spojujeme s despotickou společností. Vydaný soudní výrok byl podle mého zjištění ojedinělý v americké historii a FDA se prosadila o vydání soudního příkazu který rozhodl, že orgonová energie neexistuje. Soudní příkaz také zahrnoval zákaz posílání mezistátních zásilek, používající slovo '''orgon''. Tento zákaz se vztahoval také na knihy, kde se zakázané slovo nesmělo objevit v předmluvě nebo úvodních poznámkách. Všechny výzkumné časopisy hovořící o orgonové energii byly na příkaz zničeny a stejně tak bylo rozebráno nebo zničeno zařízení používající tuto energii. (Případ 1056, 19. březen 1964, Okresní soud pro věci civilní a trestní, soudce John D. Clifford).Zakázané, vymazáno ze všech odkazů na orgonovou energii:

Objev Orgonu

Funkce orgasmu

Rakovinná biopatie

Sexuální revoluce

Éter, bůh a ďábel

Kosmický vývoj

Naslouchat malému muži

Psychologie fašismu

Charakterová analýza

Vražda Krista

Lidé v nesnázíchZakázané a příkazem zničené:

Orgonový energetický akumulátor a jeho vědecké a lékařské použití.

Oranurský experiment

Orgonový energetický bulletin

Orgonový záchranný energetický bulletin

Mezinárodní žurnál pro sexuální ekonomii a výzkum orgasmu.

Mezinárodní sešit pro orgonomii.

Kronika Orgonového institutu.A tak koncem padesátých a začátkem šedesátých let, Reichovi knihy a výzkumné žurnály a to dokonce i ty které byly jen zakázané, byly agenty FDA zadržovány a páleny ve spalovně odpadků v Maine a New Yorku. Žádná vědecká nebo odborná organizace, novinářská nebo spisovatelská unie veřejně nic nenamítla proti pálení Reichových knih a jeho laboratoř byla napadena agenty FDA, kteří sekerami zničili jeho zařízení. Navíc k výše uvedeným akcím zastavil soudní příkaz Reichovi, rozšiřování informací o orgonové energii efektivní cenzurou na psaná i mluvená témata.

O několik let později byl Reich obviněn že se nedostavil k soudu, když jeho asistent spáchal přestupek proti soudnímu příkazu v době kdy byl Reich více než tisíc mil daleko, zaneprázdněný prácí v terénu Arizonské pouště. I přesto že se reich odvolával k nejvyššímu soudu Reich spor prohrál a byl uvězněný ve federální věznici v Lewisburgu, kde umřel v roce 1957. Jeho smrt ve vezení nastala dva týdny před jeho podmínečným propuštěním, kdy se těšil na svojí svobodu a na nový život ve Švýcarsku se svojí novou manželkou.

Můžeme si myslet cokoliv o Reichově reakci na výzvu soudu, ale základy na kterých to bylo založené jsou velmi důležité a vracejí nás zpět do doby Galileova soudu ohněm katolickou církví. Lekce z Galileovi doby nám říká, že žádný soudní dvůr, náboženská nebo vědecká organizace na zemi, nemá oprávnění k tomu, aby na základě textových srovnání nebo božího zjevení rozhodovala o tom co je nebo není přirozené právo. Výsledky jakéhokoliv experimentu nemohou být posuzovány pokud je nikdo nereprodukoval a nevědecké názory vědců nejsou o nic lepší než nevědecké názory kohokoliv jiného a mohou to být členové Americké lékařské asociace, Akademie věd a nebo členové venkovského sportovního klubu provázeného presidentem. Galileo vyzíval své kritiky k prověření svého teleskopu a ověření nejpřímější a nejjednodušší cestou.

Tento mravní princip byl však odmítnut a následovalo pouze zesměšňování. Reichovi kritici pojali stejný přístup a neoblomně odmítali reprodukovat jeho výzkum a ve většině případů dokonce pouze zhodnotit publikované důkazy.

Dnes 40 let po Reichově smrti je stále hodně kritiků zachovávající a udržující nevědecký přístup a odsoudí něco, co osobně nečetli ani nezkoumali. S ohledem k historickým faktům je jasné, že FBA, soudy, akademické subjekty a orgány státní správy všeho druhu se nikdy nevzdají toho aby mohli říkat co si průměrný občan smí nebo nesmí myslet o orgonovém energetickém akumulátoru.

Objev orgonu je v lepších rukou u běžného občana, než v rukou politiků, akademie věd a lékařské organizace. Tato příručka není v první řadě určena akademickému a lékařskému publiku. Doktor Wilhelm Reich určil orgonový energetický akumulátor k použití široké veřejnosti. Stejně jako sluneční světlo, vzduch a voda je orgonová energie součástí přírody a je k dispozici každému člověku bez omezující regulace a kontroly. Jako vynález je Orgonový akumulátor ve veřejném vlastnictví, nepatentovaný a nemůže být ovládán žádným jednotlivcem nebo společností.

Pro občany je naprosto legální stavět a používat orgonové akumulátory. Samozřejmě že s tímto právem přechází také hodně zodpovědnosti na majitele orgonového akumulátoru pokud jde o sociální požadavky a požadavky týkající se životního prostředí. Oceán kosmické orgonové energie je jako náš vzduch, jídlo a voda a rychle se stává znečištěný a otrávený a je potřeba rychlá reakce lidí pokud chceme aby život na planetě zemi pokračoval. Tato příručka je celkový základní pohled na orgonovou energii, akumulátor a stavbu a bezpečné užívání zařízení hromadící orgonovou energii. Pro více vědeckých detailů je čtenáři doporučeno aby prostudoval materiály uvedené v sekci s odkazy. Tři roky po Reichově smrti získali republikáni správu nad jeho majetkem. Dnes je většina knih znovu publikována a nebo je dostupná v knihovnách a skrze další zdroje.

Samozřejmě že s tímto právem přechází také hodně zodpovědnosti na majitele orgonového akumulátoru pokud jde o sociální požadavky a požadavky týkající se životního prostředí. Oceán kosmické orgonové energie je jako náš vzduch, jídlo a voda a rychle se stává znečištěný a otrávený a je potřeba rychlá reakce lidí pokud chceme aby život na planetě zemi pokračoval. Tato příručka je celkový základní pohled na orgonovou energii, akumulátor a stavbu a bezpečné užívání zařízení hromadící orgonovou energii. Pro více vědeckých detailů je čtenáři doporučeno aby prostudoval materiály uvedené v sekci s odkazy. Tři roky po Reichově smrti získali republikáni správu nad jeho majetkem.

Dnes je většina knih znovu publikována a nebo je dostupná v knihovnách a skrze další zdroje. Skupina Reichových spolupracovníků založila Americkou universitu orgonomie a v roce 1967 vyšlo první vydání Journal of Orgonomy. Od té doby se zájem o Reichovi práce postupně zvětšuje a četná nová studia ověřují jeho výzkum a orgonová energie a akumulátor našli své uplatnění. Existují nyní univerzitní kurzy zaměřené na Reichovu práci a on se stal předmětem mnoha recenzí, životopisů a filmů. Reicha znovu objevila nová generace vědců a zdravotních praktiků a nové časopisy a orgonovém výzkumu a bioenergetických funkcích se objevili v USA, Německu, Francii, Itálii, Anglii, Kanadě a Japonsku. Jeden nový významný studijní objev z Německa je uveden v dodatku. Úsilí zabít objev orgonu selhalo.

http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail ... na-pravda/


Úvod ke knize o orgonovém generátoru od "Orgone accumulator - hand book" od PhDr. Jamese DeMeo

(c)2008 Translation: Zbyněk Frauenterka

Jarda Kučera
Příspěvky: 2
Registrován: 29 srp 2010 19:54

Re: Wilhelm Reich, orgonová energie a orgonový akumulátor...

Příspěvek od Jarda Kučera » 06 zář 2010 20:02

Ahoj,
pro ty z vás, kteří umějí anglicky - strašně zajímavá přednáška o Reichovi je na
http://video.google.com/videoplay?docid ... 301856050#
je to z nějakého ufologického kongresu a je to o Reichovi a UFO - on jak dělal ty pokusy v Maine s cloudbustery, tak se mu tam běžně oběvovaly létající talíře, které vybledávaly a uhýbaly, když na ně cloudbuster namířil Také při tom jeho slavném vyvolávání deště v Arizoně se objevovaly létající talíře a po nich dokonce letadla amerických ozbrojených vzdušných sil. Reich tuhle epizodu prý považoval za regulérní bitvu. V kriminálu napsal svou poslední knihu, a to o UFO, ta ale samozřejmě zmizela.
Jsem překladatel z angličtiny a před týdnem mě napadlo, že bych mohl od Reicha něco přeložit a třeba to nechat vydat. Akorát, kde to vzít? Když ne v Americe, tak v anglických knihovnách by mělo být všechno. Taky jsem někde četl, že něco je nabízeno na Amazon.com, ale já si moc neruzumím s internetem. Nenapadá vás někoho něco?
Zdraví vás Jarda a Blanka


Uživatelský avatar
Michael
Příspěvky: 473
Registrován: 29 srp 2009 12:47
Bydliště: doma a v okolí

Re: Wilhelm Reich, orgonová energie a orgonový akumulátor...

Příspěvek od Michael » 09 zář 2010 18:59

tady už je toho dost přeloženo: http://www.drwilhelmreich.byznysweb.cz/

Uživatelský avatar
pepr
Příspěvky: 682
Registrován: 27 led 2010 23:51
Bydliště: Olomouc

Re: Wilhelm Reich, orgonová energie a orgonový akumulátor...

Příspěvek od pepr » 10 zář 2010 19:59

Už je to v čudu. Doména byla deaktivována.

Uživatelský avatar
Michael
Příspěvky: 473
Registrován: 29 srp 2009 12:47
Bydliště: doma a v okolí

Re: Wilhelm Reich, orgonová energie a orgonový akumulátor...

Příspěvek od Michael » 10 zář 2010 23:20

2 dny zpátky to fungovalo :o

nicméně borec pokračuje zde :arrow: http://drreich.blog.cz/

a google archiv taky něco pamatuje :arrow: http://webcache.googleusercontent.com/s ... cs&ct=clnk

am2
Příspěvky: 778
Registrován: 30 lis 2009 22:25
Bydliště: Brno

Re: Wilhelm Reich, orgonová energie a orgonový akumulátor...

Příspěvek od am2 » 11 zář 2010 10:51

u takovych webů je asi dobre vse hned postahovat nejakym automatickym stahovacem stranek, treba Backstreet Browser (http://www.slunecnice.cz/sw/backstreet-browser/)

Ondřej
Příspěvky: 1161
Registrován: 08 srp 2009 12:54

Re: Wilhelm Reich, orgonová energie a orgonový akumulátor...

Příspěvek od Ondřej » 11 zář 2010 13:30

HT Track 8-)
Egon tam měl i překlady knížek, ale musel je stáhnout kvůli kopyrajtu.

Uživatelský avatar
junak
Příspěvky: 322
Registrován: 24 lis 2009 14:33

Re: Wilhelm Reich, orgonová energie a orgonový akumulátor...

Příspěvek od junak » 15 zář 2010 22:10

Takze sa potvrdzuje moje tvrdenie ze vidim orgonovu energiu teda tie castice pohybu.To som velmi rad.A kedze ich vidim vidim aj to ze ked sa blizi lietadlo stupa mnozstvo tejto energie.
V lete ked som mal orgonit na slnku a naklonil som sa nad kusok tak celym telom mi prebehla energia ako fontana.Samozrejme nad hlavou ozruta sprejovala.Fakt naklad energie.Ale super.
Skuste to sledovat ked sa blizi nejaky sprejer najlepsie na modrej oblohe ale aj na sedom podklade "sede mraky" to je mozne vidiet.

SDK
Příspěvky: 3
Registrován: 22 črc 2012 19:14

Re: Wilhelm Reich, orgonová energie a orgonový akumulátor...

Příspěvek od SDK » 22 črc 2012 19:24

Jsem se registroval anžto pátrám po překladech knih Wilhelma Reicha do češtiny. Je to fuška a nic moc mi z googlu i po pár hodinách neleze. Má tu někdo potuchu, co vše bylo do češtiny přeloženo a kde to schrastit? Co se týče copyrights, jsou již na originální články a knihy pasé. ale stále platí copyrights na překlady, které jsou mladší než 50 let. To jenom jako technikalita copyrights. Koukal jsem, že někdo ničí Reichovy věci ještě i dnes na netu, specielně co snad není přežvýkané generacema dohadovačů. Osobně sice můžu dostat kde co v Angličtině a angličtím beze ztráty květinky, nicméně mne to v češtině zajímá kvůli těm, kteří neangličtí. Děkuju, Slávek.

Uživatelský avatar
sysel
Příspěvky: 662
Registrován: 25 říj 2011 17:04
Bydliště: Strední Čechy

Re: Wilhelm Reich, orgonová energie a orgonový akumulátor...

Příspěvek od sysel » 22 črc 2012 20:11

SDK píše:Jsem se registroval anžto pátrám po překladech knih Wilhelma Reicha do češtiny. Je to fuška a nic moc mi z googlu i po pár hodinách neleze. Má tu někdo potuchu, co vše bylo do češtiny přeloženo a kde to schrastit? Co se týče copyrights, jsou již na originální články a knihy pasé. ale stále platí copyrights na překlady, které jsou mladší než 50 let. To jenom jako technikalita copyrights. Koukal jsem, že někdo ničí Reichovy věci ještě i dnes na netu, specielně co snad není přežvýkané generacema dohadovačů. Osobně sice můžu dostat kde co v Angličtině a angličtím beze ztráty květinky, nicméně mne to v češtině zajímá kvůli těm, kteří neangličtí. Děkuju, Slávek.
A podivejme, ahoj Slavku :-) ......
Vitam na foru.....
Pekny den
Sysel
Jako příslušník kmene "Opravdových Lidí", nemáš žádnou zbraň.

Uživatelský avatar
sysel
Příspěvky: 662
Registrován: 25 říj 2011 17:04
Bydliště: Strední Čechy

Re: Wilhelm Reich, orgonová energie a orgonový akumulátor...

Příspěvek od sysel » 22 črc 2012 21:18

http://serafin.mysteria.cz/Orgonova-energie.html

Koukni na stranky naseho serafina:-) , tam ma hodne zajimaveho.
Diky Orwo :-)
Jako příslušník kmene "Opravdových Lidí", nemáš žádnou zbraň.

SDK
Příspěvky: 3
Registrován: 22 črc 2012 19:14

Re: Wilhelm Reich, orgonová energie a orgonový akumulátor...

Příspěvek od SDK » 22 črc 2012 23:20

Nazdar Sysle :) To je všecko príma, ale osobně zastávám názor, že člověk by měl pokud možno vždy jít k originánímu zdroji, než se pustí dál. V tom článečku je skutečně celkem dobrý souhrn, nicméně Reich toho vykoumal a napsal spoustu. Ne že by mne zajímala celá ta spousta (no, zajímala, ale čas je potvora), ale přeci jenom hodně. Dále, i když se s Reichem v mnohém velice ztotožňuji, přeci jenom si rád vykládám originální popisy originálních experimentů raději než přežvýkaná slova, tudíž interpretace popisů ze druhé a -nácté ruky. Za mé osobní povšimnutí snad hlavně z toho článečku stojí Reichův popis aktivity éteru a vlasně orgonu. Taky jsem se tam dostal, ale cestou svojí. Podle mne má naprosto recht do té míry, do jaké to lze nějak odvodit z spíše odpozorováním přírodních aktivitm než experimentováním, ale pomocí experimentace. Takže teď ještě, jak se k tomu všemu dostal Reich. Shledal bych jeho způsob určitě velice osvětlující, stejně jako jsem shledal kdysi Leedskalninův.

S laskavým pozdravem, Slávek

Uživatelský avatar
sysel
Příspěvky: 662
Registrován: 25 říj 2011 17:04
Bydliště: Strední Čechy

Re: Wilhelm Reich, orgonová energie a orgonový akumulátor...

Příspěvek od sysel » 22 črc 2012 23:35

Povedlo se Ti Slavku nekdy vyrobit pekny Orgonit? Takovy z ktereho by jsi mel radost? Aby jsi na sve oci videl, co to dela s zivotem, prirodou? Kdyz provedes nekolik pokusů s vice orgonity.....budes se stale dokola ptat....proc, jak je to mozne:-)
Podivej se zde do vlaken TW- trinity wand, WCB- water cloubuster.....uvidis nase vysledky. Mozna bylo popsano i to pricne pusobeni navzdory vetru:-) ......to uvidis na nekterych fotkach.
Potom jeste vlakno Sylfy.....:-)
Jako příslušník kmene "Opravdových Lidí", nemáš žádnou zbraň.


Odpovědět