Otevření chrámu bohyně nad Prahou

Co bychom neměli přehlédnout...
Uživatelský avatar
Fortepsai
Příspěvky: 32
Registrován: 04 srp 2009 02:02

Otevření chrámu bohyně nad Prahou

Příspěvek od Fortepsai » 21 srp 2009 12:50

zdroj: http://www.cestyksobe.cz

¨ 07.08.2009
Nový Chrám Bohyně vystavěn nad Prahou

Nad Prahou je otevřen nový Chrám Bohyně. Disponuje nejmodernějšími technologiemi pro transformaci. Je obrovskou pomocí ke zbavování se starých struktur k rychlejšímu vzestupu do světla a lásky

(pozn. moderátor 27.7.2015: Před dalším čtením napřed přečtěte tento nový příspěvek ve vlákně: http://orgo.cz/viewtopic.php?p=19650#p19650 )

Přijala Alžběta Šorfová 21.7. 2009

sepsala Karolina KudynováPraha. Město velké Bohyně. Srdce Evropy. „Matka měst". Nastává čas naplnění proroctví kněžny Libuše: „Město, jehož sláva hvězd se dotýká," začíná naplňovat své poslání, na které bylo po staletí připravováno. Stává se „prahem", tedy vstupní branou do vyšších dimenzí. V jemněhmotných úrovních nad Prahou byl totiž vystavěn zcela nový Chrám. Ukotven byl 22.7. 2009 na Vyšehradě. Odtud se na něj lze dobře napojit.Chrám Bohyně Isis, známé i jako prakrálovna Elizabeth, vznikal v jemněhmotných vrstvách nad Prahou po několik let. Dosud se hovořilo převážně o chrámu mistra Germaina pro účely transformace. Tento nově zbudovaná chrám posiluje a doplňuje ženský princip v nás a přináší nejnovější inovace a neuvěřitelné možnosti pro osobní i skupinovou transformaci, přestupu do vyšších dimenzí lásky a světla. Je též propojen se Shamballou.Chrám Bohyně/ prakrálovny Elisabeth je otevřen ve zlomovém roce 2009, kdy se pomyslné nůžky mezi světlem a temnotou rozevírají. Buduje se postupně i v jiných evropských městech.Má modrobílou barvu. Jeho jádro je ve sluneční oranžovo - žluté. Oplývá nejmodernějšími „technologiemi" využitelnými pro společný vzestup lidstva do vyšší dimenze vědomí. Jeho smysl a význam pro lidi pro tuto dobu je nezměrný.Stává se transformační branou a vstupem do nových světů, portálem pro bytosti z různých světů a vstupem nejvyšších božských dimenzí pro vysoce vyspělé bytosti inkarnované na Zemi.Je připraven poskytnout lidem během vrcholné fáze transformace, do níž vstupujeme, maximální pomoc. Bude fungovat i sloužit i po roce 2012 pro širší účely.Napomáhá využívat určité typy energií a systémů během transformace jednotlivců i celých skupin na určitých duchovních úrovních.Když se někdo vědomě či nevědomě napojí na chrám, jeho energie budou pracovat i v kolektivu, mezi lidmi. Má důležité poslání pracovat naplno pro dobro nejvyšší všech bytostí.Co přináší nový chrám?

* Zvyšování vibrací, dobíjení energie, snadnější prozařování vysokými vibracemi světla a lásky

* Urychlení transformačních očistných procesů od negativních destrukčních programů. Pokud má člověk splacenou hrubou karmu (nehody, nemoci, krádeže, a další potíže dané naším nevhodným neláskyplným chováním v minulosti), jeho další vývoj se nesmírně urychlí.
* Schopnost umazávat lidem v auře programy a bloky, a tím pomoci člověku rychleji se zbavit zvědomělých programů, aby je už nemusel žít a mohl žít v lásce a štěstí.
* Otvírá potenciál vlastní duše, naše dary, naše „božské poslání". Jde o poslání, které je naší hlavní „misí", kterou jsme sem na Zem přišli naplnit a na kterou jsme se připravovali řadu životů. Poslání může mít mnoho podob, a poznáme ho tím, že jsme při takové práci naplněni. Shůry je velmi přáno, abychom se otevřeli svému světlenému úkolu.
* Možnost skrze chrám se napojit na své domovské úrovně, odkud jsme přišli, na své vlastní energie. Ty nás posílí, abychom svobodně žili sami sebe, a dají nám ochranu.,
* Možnost přímé komunikace se svou domovinou. Možnost využití chrámu jako přibližování se galaxie své rodiny duše, (pro ty, kteří se na Zemi cítí osamělí. Rodina duše nám může dát povzbuzení, nabití energií a potřebné síly nám vlastní.)
* Jsou zde vybudované prostory, jimiž lze cestovat do jiných úrovní, ochranný tunel, kterým lze cestovat do určitých typů světelných polí galaxie - cestovního, mentálního, astrálního
* Možnost stahování světelného systému z Chrámu, který pomáhá být mnohem odolnější programům temnoty, tedy strachu, nevíry, destrukci, smutkům, kritice, odsuzování, tedy všemu co nás stahuje dolů z lásky do strachu.
* V chrámu jsou nejnovější technologie, jak být silný, odolný a vědomý vůči mechanismům „matrixu"(duálního systému) a našeho odvráceného já, které nám brání ve vzestupu do světla. S blížící se transformací se působení matrixu mobilizuje a stále zesiluje ve snaze strhnout nás zpět.
* Od r. 2010 si lze stáhnout program, který vytvoří silnou světelnou ochranu a světelný pás, vajíčko. Až začnou ataky a snaha nás stáhnout a nenechat jít do světla, program v auře tyto ataky temnoty vypudí. Ochrana je tak silná, že se o to dokonce i spálí.
* Zkušení světelné pracovníci zde mohou také čerpat důležité informace.
* Při napojení se na Chrám a prosbě o pomoc, načtou Mistři Chrámu veškeré informace o napojené m člověku a předá mu tolik, kolik je schopen unést a vstřebat. Nejnovější technologie přistupují ke každému individuálně, i když se napojí kolektivně. Program detekuje jednotlivě, kde a jaké má slabosti, závislosti a začne je prosvětlovat. Každému přijde to nejlepší, co je možno, v souladu s Boží vůlí a záměrem jeho vedení duše a ducha.
* Nejmodernější světelný systém moudrosti, ochrana proti mentálním útokům druhých, negacím, nenávisti atd. abychom zůstali v klidu, bdělosti a lásce a mohli žít v klidu a naplnění. Budete stabilním pilířem světla pod ochranou boží.Bohyně vytvořila tento Chrám pro lidstvo, abychom mohli dříve opustit břímě minulosti a vstoupit do nové doby, nového věku, kde je radost, svoboda a štěstí. Technologie pomáhá, aby ti, kteří na světlo v nás budou útočit, prozřeli, zmoudřeli a uvědomili si, že i oni jsou světlem a láskou. Důležité je do roku 2012 pozvednout co nejvýše vibrace na planetě Zemi.Jedinci si mohou stahovat informace, co se bude dít dnes, zítra. Hlavní důvod je aby se nešířila davová psychóza, aby byly informace správné a čisté, protože myšlenka je nejsilnější síla univerza a davová psychóza strachu šířená skrze média strhává zpět do nižších vibrací celou planetu. Z těchto energií žijí bytosti, které Zemi po dlouho dobu udržovaly v nízkých vibracích.Napomáhá otvírání duše, ducha a všech těl, aby z nás zase byly vysoké světlené boží bytosti, kterými jsme byli.Nyní máme po mnoha set tisíci letech vývoje na planetě Zemi možnost transformace z duální bytosti do světelné a láskyplné boží bytosti, božího dítěte. Nyní je umožněno rozpouštění všech programů celoplošně, padá iluze oddělení od boha, z něhož vyplývají naše strachy, pocity nevíry, strachy, bolesti. Žijeme v jednotě s vědomím, že vše je propojeno se vším a každý je „naše druhé já".Chrám bude umožňovat komunikaci s vyššími světy. Je pod nejvyšší ochranou, budovatel se snaží vytvořit cesty, které budou fungovat, aby lidé byli bdělí.Na bázi veškerého Sebepoznání - lze se dozvědět minulost, přítomnost i pravděpodobnou budoucnost. Do chrámu se dostane jen ten, kdo na něj bude vibračně připraven a očištěn.Země je součástí celého vesmíru, a to co se děje na Zemi již ovlivňuje celý Vesmír a obráceně.Smyslem vývoje není trpět (skrze své bloky, destruktivní myšlení, pocity viny a nedostatečnosti). Podstatou vývoje zde na Zemi je učit se, snažit se pochopit a rozpoznat dobro od zla, nesobectví od sobectví, svobodu od závislostí a připoutaností.

Když to zvládneme, můžeme žít v radosti, naplnění a štěstí. To je záměr universa a Stvoření. Žít a tvořit. Hlavním smyslem je propojit srdce s myslí a žít moudrost a lásku na Zemi. Cesta domů vede zpět do jednoty a bezpodmínečné lásky.Čím rychleji pochopíme mechanismy, které nám v tom brání (programy hříchu, viny a utrpení), o to rychleji z nich vystoupíme. Pak se z nás stává vyspělý jedinec, který má osud ve svých rukou.

Smyslem a postatou vesmíru je učit se, poznávat, vyvíjet se. V jednotném systému, v celistvosti, tam, kde je harmonie, svoboda spravedlnost a láska není metoda „cukru a biče". Výuka je láskyplnější a není třeba u toho trpět. Božské bytosti světla a lásky se živí láskou a ne utrpením a strachem.Město velké Bohyně

S Prahou je Bohyně úzce spjata. Byla inkarnována jako známá Libuše, později jako Eliška Přemyslovna- matka Karla IV. Ona byla nositelkou mystického poznání a tou, kdo syna zasvětil do tajů esoterických nauk. Na jejich základě pak Karel IV. nechal vystavět Prahu na sedmi pahorcích (kopcích) jako Nový Jeruzalém.

(Více o tajích Prahy v knize Bohumila Vurma Město velké Bohyně. Na vrcholku Pražského hradu, hned vedle katedrály je pahorek Žiži. Ti, kdo energeticky cítí, mohou potvrdit. Zde usedali králové, kde dávali slib, že budou moudře vládnout této zemi, spravedlivě pro dobro všech a budou Bohyni / Zemi ctít a chránit).

PS: Světlo vítězí a temnota se otřása !! Fortepsai
Naposledy upravil(a) Fortepsai dne 22 srp 2009 18:29, celkem upraveno 1 x.

Ondřej
Příspěvky: 1161
Registrován: 08 srp 2009 12:54

Re: Velmi duležité pro nás všecky

Příspěvek od Ondřej » 22 srp 2009 13:11

Přesněji, je to velmi NEdůležité pro nás všecky, až škodlivé. Zaprvé je to výplach, co má do reality hodně daleko a zadruhé St Germain a celá jeho partička "Velké bílé bratrstvo" jsou Anunnaki jak řemen. Co znamemá Anunnaki si už každý vygoogluje. A lidi je budou channelovat furt a furt. Jen z lidí dělají blbce, loutky a sosají jim jejich energii a energii všech kdo je poslouchají.

Uživatelský avatar
Fortepsai
Příspěvky: 32
Registrován: 04 srp 2009 02:02

Re: Velmi duležité pro nás všecky

Příspěvek od Fortepsai » 22 srp 2009 18:28

I to je možné . Ale upřimně ani ty nemužeš vědět kde je a kde není ta správná barva . A stěmi annunaki to mužeš nějak dokázat ?

Ondřej
Příspěvky: 1161
Registrován: 08 srp 2009 12:54

Re: Otevření chrámu bohyně nad Prahou

Příspěvek od Ondřej » 24 srp 2009 10:24

nehodlám cokoliv komukoliv dokazovat. Kdo chce skutečně vědět pravdu, tak si ji najde sám a bude mít pro něj mnohem větší cenu. Já to vím z vlastních zdrojů. Zkus pro začátek třeba google:) germain+anunnaki 5400 odkazů, což mě docela překvapilo, že to začíná v poslední době lézt ven. Příjemně překvapilo. Můžeš mi prosím dokázat, že St Germain a spol nejsou Anunnaki?:)

Uživatelský avatar
Fortepsai
Příspěvky: 32
Registrován: 04 srp 2009 02:02

Re: Otevření chrámu bohyně nad Prahou

Příspěvek od Fortepsai » 25 srp 2009 10:48

No zjistil jsem si že to jsou annunaki ale také jsem se dočetl že tahle mimozemska civ. se má zase vrátit a tak se ptám jestli se vratí co to bude znamenat ? Osobně si myslím že jestli by nás chtěl někdo zničit tak už by to mohl udělat tolikrát ..

Uživatelský avatar
Aerosmith
Příspěvky: 638
Registrován: 29 kvě 2009 13:40
Bydliště: Kolem Břeclavi

Re: Otevření chrámu bohyně nad Prahou

Příspěvek od Aerosmith » 25 srp 2009 13:50

Fortepsai píše:No zjistil jsem si že to jsou annunaki ale také jsem se dočetl že tahle mimozemska civ. se má zase vrátit a tak se ptám jestli se vratí co to bude znamenat ? Osobně si myslím že jestli by nás chtěl někdo zničit tak už by to mohl udělat tolikrát ..
Údajně se vrací každých cca 3500 let. Jsou to naši "tvůrci" ve smyslu genetické úpravy. Původně jsme byli "vytvořeni" jako otroci. Jednou (nebo vícekrát) téměř vyhubeni a skupinou "vzpurných" Annunaki zachráněna část lidstva a ponecháni svému (?) vývoji při dílčích úpravách každých 3500 let. Co bude "teď" až se zase vrátí, těžko předvídat. Např. kruhy v obilí je jejich práce (pokud můžu věřit svému zdroji).

Saila
Příspěvky: 274
Registrován: 01 črc 2009 16:07

Re: Otevření chrámu bohyně nad Prahou

Příspěvek od Saila » 25 srp 2009 19:00

hihi:-D a kdyz rikam ze pyramidy slouzili hlavne jako pristavaci rampa pro ugouny tak mi nikdo neveri:-D aneb at zije star gate:-D
"život je jako jedna velká LAN párty" :-D by me...

strigon
Příspěvky: 44
Registrován: 02 črc 2009 11:49
Bydliště: severní Čechy

Re: Otevření chrámu bohyně nad Prahou

Příspěvek od strigon » 26 srp 2009 08:15

Jsem docela zvědav, jak se k tomu postaví církve, až přiletí a oznámí "jsme vaši stvořitelé". To bude chaos, ztráta iluzí a zároveň obrovské procitnutí... Ostatně uvidíme sami, jejich návrat má být do r. 2012. Možná proto ty akce k ovládnutí a kontrole lidí, před strachem z anarchie až se objeví, protože tím nadobro skončí svět jak ho známe.

cher
Příspěvky: 18
Registrován: 07 čer 2009 20:48

Re: Otevření chrámu bohyně nad Prahou

Příspěvek od cher » 03 úno 2010 06:27

:)

Jsou tady. Vladnou nam. Uskutecnuji svuj program:
http://www.youtube.com/watch?v=xFpes9qW ... re=related

danaboro
Příspěvky: 24
Registrován: 11 zář 2009 06:06

Re: Otevření chrámu bohyně nad Prahou

Příspěvek od danaboro » 03 úno 2010 10:49

Souhlasím. Je to ještěr.

Saila
Příspěvky: 274
Registrován: 01 črc 2009 16:07

Re: Otevření chrámu bohyně nad Prahou

Příspěvek od Saila » 07 úno 2010 14:15

lol:-D
"život je jako jedna velká LAN párty" :-D by me...

Uživatelský avatar
junak
Příspěvky: 322
Registrován: 24 lis 2009 14:33

Re: Otevření chrámu bohyně nad Prahou

Příspěvek od junak » 31 kvě 2010 00:08

Kedze som nechcel vytvarat nove vlakno pisem to sem.Jedna sa o clanok co dnes vysiel na osud.cz.
http://www.osud.cz/cs/clanek.php?id=10596

Chcem len povedat ze je to fakt.V poslednej dobe zhruba od r.2005 mam pravidelne "zachvaty" bolesti hlavy zavrate.Naposledy som take mal v stredu.A to bol asi najsilnejsi co som mal.Zacina to po prebudeni a trva mi to do vecera potom to postupne odznieva.No tento bol taky silny ze som myslel ze nevydrzim.Zvracal som ako bacovo stena hlavu mi islo roztrhnut.Citil som sa tak ze som doslova reval "bez nadsazky" nech uz to skonci az tak ze som si prial radsej zomriet ako by to malo takto pokracovat.
Nastastie k veceru to uz bolo lepsie a na druhy den uz celkom v pohode.Ale stale som mal bolesti tesne pod branicou "zlcnik?" az do dnes.Nastastie aj to sa mi dnes zmiernilo.Dakujem za to,.

Dalej co sa tyka cakier a kundalinii...Je to tak a je to nadherne.Odporucam.
Okolo roku 2000-2001 som sa dost zaoberal cakrami "mimochodom zhodou okolnosti som cital presne tu knihu o cakrach co je tam na nu link" a este Osho a ine na meditaciu zamerane liteatury.Dost som meditoval a aj vyzualizoval.
Potom sa ku mne dostala "nahodne?" ista latka "psychotropna" tak som chcel vyskusat "overit" co to so mnou urobi.A co sa nestalo?Zacalo to zlahka hihi haha.Naladicka a tak.No po asi hodine sa zacali diat veci.Najskor obrovske energeticke vlny ktore z okolia do mna priam ako vlny na mori prudili do mojho tela.Povedal som si tak ti treba nemas sa zahravat ale slubil som si ze to vydrzim nech sa deje co sa deje.To vsetko sa odohravalo v meste plnom ludi mal som co robit teda.Nebol som sam ale aj s mojim kolegom ktory to zazival samozrejme spolu so mnou.Tie iste stavy.Ake stavy?
Takze v prvom rade som sa dostal pravdepodobne do inej dimenzie.V tom istom priestore aj case.Ako to tam vyzeralo?No kedze to uz je par rokov tak uz si na to az tak nespominam...ale.Videl som tam bytosti ktore boli postavou vyssie a mohutnejsie mali vacsie hlavy.Na hlavach "tazko popistat" mali nieco cierne "vlasy alebo co to bolo" a po bokoch nieco ako skrutene copiky alebo take nieco.Mali velke vyrazne obrvy "obocie"Vid obrazok dolu...presne takto vyzerali.
Isiel z nich obrovsky respekt a ja som nebol schopny sa im pozriet do oci "mali obrovsku "psychokineticku?" energiu..Videli do mna presne co som zac a ja som sa doslova hanbil za seba a jedine co som dokazal urobit bolo sklonit pred nimi hlavu.Kdezto kolega bol tak mimo ze sa z otvorenymi ocami a ustami hladel primo na "to" na nich.Hovoril som mu aby sa vratil lebo uz sa nevrati bol uplne mimo nevedel to kontrolovat.Ja som bol na to pripravenejsi kedze som to predtym nepodcenoval a pocital som z niecim takym.Nakoniec sa mi ho podarilo dostat z toho "von" ale bol totalne mimo.Jedine co splietal ze je strasne smadny a ze nevie ako sa vola kde je ani co je zac.Velmi som sa zlakol aby taky neostal aby sa z toho dostal aby mu z toho "nepreplo"Po ceste domov som uz bol trosku vyrovnanejsi ale on bol stale mimo.Zastavili sme sa a zacali pozerat na hviezdy.Obloha sa nam zacala krutit zvijat a zrazu som pocitil "aj kolega" ako sa mi otvorili vsetky cakry a z oblohy na nas dopadal zlatisy "prasok" plny svetielok.Tela sa nam chveli a dychal som celym telom!Nadhera!
Na druhy den sme museli v praci zobrat dovolenku lebo on bol este uplne mimo.Oci a vyraz mal ako blazon.
Potom sme to skusali este viac krat.Tie bytosti som uz nevidel inak kundalinie ano aj vsetko co som opisoval.
Navyse sme boli schopny komunikovat medzi sebou telepaticky ale tazko sa to dosahovalo lebo to musia spolupracovat obydvaja aspon u nas to tak bolo.O tom ze som vedel "zhmotnit" svoj zamer nebudem radsej pisat aby ste ma nemali za totalneho blazna.I ked asi ma po tom co som napisal za neho budete mat.
Napisal som toto preto aby ste vedeli ze je to pravda.Chcem to sem ,vam napisat aby ste vedeli ze je to tak.Nie sme len kus hmoty ako sa nam snazi vnutit terajsi system.Aj ja stale sa neviem s tym vyrovnat a rozmyslam casto ako to bolo.
Chcem este povedat ze taketo stavy nedosiahnete napriklad z inym clovekom a z druhym ano.Zalezi asi ako ste vzajomne naladeny.Myslim ze keby som bol sam mozno by som nezazil tolko ako ked sme boli dvaja.Preco neviem.Myslim tiez ze spustac som bol ja a to koli tym meditaciam a cviceniam cakier.Od vtedy som to uz nikdy neskusal ani nezazil bol to silny zazitok rozsirujuci vedomie.Neviem preco ale mam pocit ze teraz by som to tak lahko nedosiahol.Mam totiz problemy s fyzickym telom mozno aj z "eterickym".Neviem preco ci z transformacie alebo z kontroly mysli.
Necakam ze budete reagovat ale snad ste si to aspon precitali.A chcem este upozornit aby ste to V ZIADNOM PRIPADE NESKUSALI AK NIE STE DOSTATOCNE PSYCHYCKY VYROVNANY ALEBO NEVERITE NA TAKE STAVY.
Zivot nekonci smrtou. ;)

Tu je ten obrazok bytosti co som videl
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.

levi
Příspěvky: 291
Registrován: 30 led 2010 23:46
Bydliště: Hradec Králové

Re: Otevření chrámu bohyně nad Prahou

Příspěvek od levi » 31 kvě 2010 15:32

Ahoj, napadlo mě - možná by stálo za to vést si nějaký deník - nebo alespoň psát si data těch záchvatů.
Já jsem měla kritický den ve čtvrtek, to se mi "podařilo" se několikrát prakticky téměř bez příčiny rozbrečet - něco se ve mě pořádně mlelo. Zkusmo jsem oslovila pár lidí z mého okolí a všichni bez vyjímky (!) mi potvrdili, že jsou na tom podobně, všichni měli koncem týdne cca od středy krizi. Únava, nevyspání, blbá nálada... Jedenáctiletá dcera usnula v sobotu v pět odpoledne a probudila se až o půl osmé ráno.
Jinak - zkoušel jsi to přepnutí z přijímače na vysílač, jak píše Ajka?

Uživatelský avatar
sophia
Příspěvky: 911
Registrován: 31 kvě 2009 21:10
Bydliště: Jižní Morava

Re: Otevření chrámu bohyně nad Prahou

Příspěvek od sophia » 31 kvě 2010 19:18

a co že to bylo za látku cos pozřel? LSD? :)

Uživatelský avatar
junak
Příspěvky: 322
Registrován: 24 lis 2009 14:33

Re: Otevření chrámu bohyně nad Prahou

Příspěvek od junak » 01 čer 2010 01:45

levi: skusim to dakujem :)
sophia: :D

Odpovědět